Ćwiczenie słuchu fonematycznego.

Słuch fonematyczny rozwija się ponoć do 5 roku życia, więc warto go ćwiczyć, gdyż bez niego rozwwój mowy jest poważnie utrudniony, czy wręcz niemożliwy. Pani Irena Styczek wydała książkę o badaniu tego słuchu, ale ponoć jest to pozycja dostępna  tylko w bibliotekach. Zresztą nas rodziców dzieci , które mają kłopoty z mową, bardziej interesuje praktyczna strona zagadnienia.Trzeba wykonać ilustracje, które obrazują słowa i pokazywać je dziecku.Potem, kiedy dziecko zna dane słowa i zna obrazki, które je ilustrują zaczynamy pokazywać dziecku wybrane pary słów. Zadaniem dziecka jest wskazać w danej parze to  słowo, o które pytamy.Warto czasem zmienić głos i zapy dwa razy pod rząd o dane słowo, żeby upewnić się, że dziecko słuchem rozpoznaje słowa , a nie zgaduje. półka – bułka bąki – pąki biurka – piórka pije – wije budy – buty Tomek – domek koza – kosa Basie – bazie nosze – noże wiesza – wieża budzik – bucik sieci – siedzi kury – góry gra  – kra pasek – piasek miecz – mecz wór -wiór wyje – wije nurek – murek nóżka  – muszka fale – szale -sale kasza – kasa- Kasia paczka – taczka – kaczka wąs- wąż liszki – liski waży – wazy zebra – żebra piece – piecze tacka – taczka tonie – konie dróżka – gruszka wagony – zagony boli – goli wata  – łata pije – wyje pieje – pije kora – kura leki – loki wir – wiór łyżka – łóżka teczka – beczka czapka -żabka palec – walec ławka – łapka mak – rak – hak szałas – hałas szóstka – chustka łapka – ławka bije – wije dęby – zęby matka – maska pies – piec nos – noc tata – taca kot – koc kaszka – kaczka w lesie – w lecie kura – kula chrapie – chlapie Burek – murek badany – banany pięści – pieści część – cześć kosa – kąsa proszki – prążki