Nowy rok szkolny 2014/2015

Wakacje się skończyły, a dzisiaj pierwszy raz Maks spotkał swoich kolegów i koleżanki już w trzeciej klasie. Znowu jest ich ośmioro, gdyż od tego roku do ich klasy przyszedł nowy kolega – Kamil. Maks i Oliwia przyszli najwcześniej i rozpoczęli tańce w oczekiwaniu na pojawienie się innych kolegów z klasy!

3aPotem na sali gimnastycznej czekaliśmy na naszą Panią.

3a2I w końcu z naszą Panią poszliśmy do klasy.

3a33a4Brakowało Igi i Kuby, ale jutro już pewno będą w szkole