Pokłon Trzech Króli

Trzej królowie przybyli, znaleźli Dzieciątko w żłobie oddali Mu pokłon i złożyli dary, co z sobą wzięli. Po czym w nocy dostali nakaz, żeby nie wracali do Heroda i inną drogą, wrócili do domu.

6 stycznia był ostatnim dniem ferii świątecznych , trzeba przyznać, że dość długich w tym roku. Maks poszedł do szkoły. Będzie w niej osiem dni pracował, a potem ferie zimowe!

3krIdą ze wschodu Trzej Królowie …

3k…cały czas za gwiazdą podążają…

poklon…doszli do Betlejem, znaleźli Dziecię i pokłonili mu się nisko.

senA gdy spali…

m– A co z pasterzem i owcą?