Stymulujemy Maksia do pełzania

Zalecenia naszej rehabilitantki były jasne. Maks powinien jak najwięcej czasu spędzać na podłodze, żeby wreszcie ruszył w świat. A że to ruszanie szło opornie, trzeba go było zachęcać…