Koniec roku szkolnego w Szkole na Czarnieckiego

Dzisiaj rano Maks miał gorączkę, więc został w domu z Marcinem, a ja pojechałam po jego świadectwo do szkoły.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego połączona jest z pożegnaniem absolwentów klasy III gimnazjum, którzy opuszczają szkołę. Zaś uczniowie klas VI przechodzą z podstawówki do gimnazjum.

kr1Pani dyrektor krótko podsumowała mijający rok i imprezy kulturalne, w których brali udział uczniowie ZSS nr 100. Z koncertu charytatywnego w Sali Kongresowej, w którym brali udział uczniowie uzbierano 5 tys. zł, które wpłynęły na konto szkoły i samorząd uczniowski zdecyduje na co przeznaczyć te pieniądze.

Pani Dyrektor podziękowała rodzicom uczniów za włączanie się w życie szkoły, a szczególnie wyróżniający się rodzice dostali dyplomy z podziękowaniem.

kr2Samorząd uczniowski (od IV klasy) przedstawił wyniki akcji – zbiórki nakrętek i nagrodził trzy klasy, które zebrały najwięcej korków.

kr3Trzecie miejsce, wynikiem 76 kg korków, zajęła klasa Maksa i dostała grę „Wesoła Ośmiornica”.

kr4Ksiądz Proboszcz pobłogosławił wszystkich na nadchodzące wakacje.

kr5Po części oficjalnej rozpoczęło się pożegnanie absolwentów. Absolwenci gimnazjum trzy miesiące przygotowywali własnoręcznie upominki dla wszystkich pracowników szkoły dziękując każdemu osobno z indywidualnymi dedykacjami. Od razu było wiadomo, komu za co dziękują!

kr6Na koniec wszyscy nauczyciele zaśpiewali dla uczniów Balladę na do widzenia.

Cała impreza zakończenia roku była dla mnie bardzo wzruszająca, a i niektórzy absolwenci wycierali łzy…

Po ponad godzinnej uroczystości poszliśmy do klas po świadectwa naszych dzieci.

kr7

Maks nie odebrał swojego świadectwa osobiście… Może metizol już obniżył mu odporność, gdyż w szkole był tylko dwa tygodnie i to niepełne…

kr9Ale świadectwo ukończenia I klasy szkoły specjalnej jest już w naszym domowym archiwum… Czytamy w ocenie opisowej:

Zachowanie: Uczeń koleżeński, towarzyski. Przeważnie podporządkowuje się poleceniom wychowawcy i wywiązuje się z powierzonych obowiązków dyżurnego.

Religia: Bardzo dobry

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne:

Uczeń samodzielny w zakresie prostej samoobsługi. Nastąpiła poprawa w jedzeniu obiadów – uczeń spożywa więcej nowych pokarmów. Porozumiewa się za pomocą mimiki, gestów naturalnych i gestów Makaton, oraz książki do komunikacji. W mowie spontanicznej potrafi wypowiedzieć kilka wyrazów. Dłużej pracuje podczas zajęć stolikowych. Chętniej i dokładniej rysuje linie po śladzie kropkowym. Układa pocięte pionowo i poziomo obrazki z czterech elementów. Rozpoznaje cztery pory roku i wskazuje je na PCS-sie. Orientuje się w schemacie ciała, zna podstawowe kolory. Odtwarza ruchem i gestem teksty piosenek. Chętnie pracuje na zajęciach z Orginal Play.

Dodatkowe zajęcia edukacyjne:

Orginal Play, zajęcia z komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Szczególne osiągnięcia:

Udział w przedstawieniu z okazji Wigilii.