Dla Ciebie Mamo

Fundacja Pomóż Innym zorganizowała koncert dla mam dzieci niepełnosprawnych w Teatrze Dramatycznym.

d1d2Na scenie wystąpiły przedszkolaki z przedszkola na Teligi, uczniowie ze szkół specjalnych z Elektoralnej, Weterynaryjnej, Przedwiośnie , Kordeckiego. Młodzież z naszej szkoły na Czarnieckiego z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego na Strażackiej, a także z Ośrodka Socjoterapii na Brożka.
Koncert otworzył Marsz Radetzkiego z akompaniamentem bębniarzy z ZZS nr 85 a towarzyszyli im cyrkowcy z Ośrodka Socjoterapii nr 6.
Na scenie koncertował Grzegorz Płonka z Murzasichla. Mimo poważnego ubytku słuchu sam uczył się gry na fortepianie „ze słuchu”. Muzyki uczył się w Krakowie w szkole podstawowej dla niesłyszącym w ramach zajęć z muzykoterapii. Swym uporem i pracowitością osiągnął to, że przyjęto go do szkoły muzycznej w Laskach, gdzie skończył gimnazjum i II klasę I-go stopnia. Po wszczepieniu implantu kontynuuje naukę w III klasie I-go stopnia w prywatnej szkole muzycznej w Jabłonce.

Na koniec dwie piosenki zaśpiewał kwartet Rampa.
Byliśmy z Maksem na tym koncercie. Bardzo nam się podobały wszystkie występujące grupy dzieci i młodzieży. Maks mocno przeżywał wszystkie muzyczne utwory, które były tłem dla występujących , ale szczególnie te , w których występowali jego starsi koledzy ze szkoły na Czarnieckiego.

Koncert można było na żywo oglądać w internecie.

dw1Tarantela w interpretacji młodzieży z ZSS nr 90

dw2dw3Cyrkowcy z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 6

dw4dw5Młodzież ze szkoły na Czarnieckiego wchodziła na scenę trzy razy.  Dziewczyny zatańczyły kankana , potem w trzech parach tango argentyńskie , a na koniec przy piosence Jaremy Stępowskiego – No to jadziem na Bielany . Choreografia  z ostatniego przedstawienia na Dzień Rodziny.

Na koniec wszyscy towarzyszyli Kwartetowi Rampa.