Październik miesiącem ACC

Kiedy sami dobrze posługujemy się mową, do głowy nam nawet nie przyjdzie, że są tacy ludzie, którzy nie potrafią mówić. Nikogo nie dziwi, że małe dziecko nie mówi, bo wszyscy wiemy, że z czasem tę umiejętność nabędzie. Są jednak dzieci, które mimo upływu lat nie zdobywają tej umiejętności i są takie, które z powodu choroby ją tracą! Maks jest takim dzieckiem, które z powodu zespołu Downa, nie nauczyło się jeszcze mówić.

Dla takich osób powstały różne sposoby komunikowania się alternatywnego (skrót z  języka angielskiego – ACC – Augmentative and Alternative Communication)

Maks jako małe dziecko nauczył się porozumiewać z otoczeniem za pomocą gestów Makaton, potem dodatkowo korzystał z książki do komunikacji, w której były wklejone PCS-y (Picture Communication Symbols) czyli obrazki zastępujące słowa, aż w końcu nieporęczną książkę do komunikacji zastąpiliśmy tabletem z programem „Mówik”.

Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Z tej okazji Maks złożył swojej Pani wychowawczyni życzenia przy użyciu programu do komunikacji „Mówik”.

dn1

dn5

Mam przygotowane życzenia do wypowiedzenia!