Warszawskie Małe Spotkania Teatralne

Dzięki kontaktowi z Panią Arletą z Teatru Dramatycznego zostaliśmy zaproszeni na Małe Warszawskie Spotkania Teatralne.

Wybraliśmy się na dwa przedstawienia: „Na Szklaną Górę” i na „Circus Charms”. Szczególnie atrakcyjne było to drugie przedstawienie, które odbywało się w Namiocie Cyrkowym rozstawionym przed Teatrem Dramatycznym.

Mimo, że aktorzy mówili po Słowacku, to jednak udało nam się zrozumieć prawie wszystko. Wiele emocji wywołało pojawienie się ryby Pinkern, z paszczy której wołał o pomoc połknięty człowiek!