Konferencja „Model Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami i ich Rodzin”

7 listopada byłam w warszawskim liceum im. Stanisława Staszica na konferencji zorganizowanej przez Fundację „Pomóż Innym” i Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. O konferencji dowiedziałam się z facebooka, dzięki koleżankom, które dodały mnie do grupy Prawa Niepełnosprawnych w Polsce. W tej facebookowej grupie osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie dyskutują o tym, co musi się zmienić u nas w kraju, żeby osoby niepełnosprawne mogły żyć godnie.

Konferencja miała być czymś w rodzaju podsumowania…

Rozpoczęła się o 11:00, a na auli w XIV LO było niewiele więcej niż 30 osób.

konf1

Prezes PSOUU dr Monika Zima-Parjaszewska rozpoczęła konferencję wykładem –  „Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, a obowiązki władzy publicznej”.

 

konf2

Prezes Fundacji „Pomóż Innym” – Ewa Krawczyk – przedstawiła model wsparcia, nad którym pracuje razem z członkami grupy na facebooku.

 

konf3

Organizatorki Konferencji.