Opinia psychologiczna

OPINIA PSYCHOLOGICZNA

Maksymilian Grochowski ur. 17. 06. 2005 roku, zamieszkały (…), zgłosił się na badanie psychologiczne w dniu 22. kwietnia 2010 roku. W dniu badania wiek dziecka wynosił 4; 10. Wykonałam próbę badania niewerbalnym testem do mierzenia poziomu funkcji intelektualnych S.O.N. Wyniki badania testem S.O.N: -Umiejętność przeprowadzania kategoryzacji — poziom umysłowy 2 lata i 3 miesiące Ten podtest bada przede wszystkim umiejętność dostrzegania cech wspólnych (prawa półkula) i rozumieniu relacji (lewa półkula). – Analiza i synteza wzrokowa na materiale matematycznym — poziom umysłowy 2 lata Ten podtest bada umiejętności przede wszystkim lewopółkulowe linearną organizację informacji, przetwarzanie języka, budowanie wyrazów z ciągów sylab, budowanie zdań zgodnie regułami gramatycznymi. -Analiza i synteza wzrokowa na materiale tematycznym — poziom umysłowy 3 lata Ten podtest bada umiejętność dokonywania syntezy obrazów znanych, funkcje prawej półkuli mózgu. – Pamięć i koncentracja – poziom umysłowy 2 lata i 9 miesięcy Ten podtest bada umiejętność skupienia się na zadaniu, pamięć bezpośrednią i sterowanie własną uwagą. – Grafopercepcja – poziom umysłowy 2 lata i 3 miesiące Ten podtest bada koordynację wzrokowo – ruchową oraz ujmowanie relacji. Wykonałam także badanie Międzynarodową Skalą Wykonaniową Leitera, Maksio uzyskał wynik wskazujący na obniżenie funkcji intelektualnych na granicy stopnia lekkiego i umiarkowanego IQ = 55. Sądzę, że ma większe możliwości intelektualne niż na to wskazują wyniki testowe. Sugestie do terapii: Wszystkie zastosowane podpisy muszą być wykonane czcionką Arial (bezszeryfową) pkt 36. Lista pytań, które powinny się pojawiać podczas ćwiczeń w codziennych rozmowach: czego nie ma? czego brakuje? czego nie było? czego brakowało co będzie? kogo nie ma ? kogo brakowało? kto przyjdzie/przyjedzie? Dla kogo? co się stało? co się dzieje? co się stanie? dlaczego? komu? czemu? z kim? z czym? O kim? O czym? Jaki? Jaka? Jakie? zjakiego? Z jakim? Z czym? Z kim? Który? Która? Które? Gdzie ? Którędy? Ile? Należy zadawać pytania i podać odpowiedzi, by Maksio otrzymał prawidłowe wzory form gramatycznych. – Słuchanie wypowiedzi językowych Program 'Słucham i uczę się mówić’ – Sylaby i rzeczowniki 15 minut dziennie (www.arson.pł). Istotne, by dziecko słuchało w słuchawkach, w celu eliminacji innych bodźców słuchowych. – Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej. Można skorzystać z programu Agnieszka Fabisiak – Majcher 'Analiza i synteza wzrokowa’ www.wir-wydawnictwo.com – Ćwiczenie sekwencji i linearnych uporządkowań – program M. Korendo – Szeregi i sekwencje – www.wir-wydawnictwo. com – Czytanie globalne – podpisy pod zdjęciami domowników, częściami ubrania, pokarmami i napojami (aby stworzyć motywację do powtarzania nazw) – Ćwiczenia rysowania równoległego – naśladowanie linii pionowej, poziomej, kola i krzyżyka, na ołówek należy nałożyć nakiadkę – Pokazywanie obrazków i powtarzanie samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych i sylab (program „Kocham czytać” – www.we.pl). – Zabawy zwierzatkami z wykorzystaniem wyrażeń dźwiękonaśladowczych. – Podawanie (po usłyszeniu nazwy) zwierzątek, obrazków przedstawiających przedmioty i czynności (można skorzystać z obrazków – czasowniki – www.arson.pl) – Słuchanie i rozpoznawanie piosenek (ćwiczenia opisane w „Wczesna interwencja terapeutyczna – www.we.pl) – Podawanie przedmiotów, potem obrazków, w ostatnim etapie etykietek z napisami (podaj kota, podaj psa, podaj auto). – Wykonywanie poleceń (po dwa, potem po trzy): połóż klocek na stole, na szajle, na łóżku (do ćwiczeń wykorzystuje się mebtlki dla lalek, by nie odchodzić od stolika. – Przygotowanie do czytania globalnego: 1. Etap – układanie takiego samego przedmiotu (piłka, lala, miś) do takiego samego. 2. Etap – układanie różnych egzemplarzy (miś do innego misia itp.). 3. Etap – układanie obrazka do obrazka (identyczne obrazki). 4. Etap – układanie obrazka do przedmiotu. 5. Etap – układanie podpisu (wielki druk, czcionka Arial) do przedmiotu. 6. Układanie podpisów do zdjęć MAMA TATA MAKSIO BABA. Ćwiczenia kategoryzacii: – Rozdzielanie klocków, guzików, żetonów wg koloru – do miseczek, pudełeczek – Rozdzielanie klocków wg wielkości – Dobieranie par identycznych obrazków Program sekwencji ruchowych: – Powtarzanie sekwencji uderzeń drewnianym młoteczkiem w 3 kolorowe klocki, powtarzanie sekwencji ruchów (np. dotknj nos, potem ucho) – Ćwiczenia sprawności manualnej – konsekwentne używanie ręki PRAWEJ (warto nałożyć na kredkę, ołówek lub pędzel nakładkę ułatwiająca stabilizację uchwytu) Ćwiczenia symultaniczno-sekwencyjne: – Naśladowanie wzorów z klocków ułożonych przez terapeutę (trzy potem cztery elementy) Ćwiczenia pamięci symultanicznej – Zapamiętywanie wzorów z klocków, czyli odtwarzanie wzorów z pamięci (dwie, trzy, cztery figury). Wzór zakrywamy kartka, aby na chwilę zniknął z pola widzenia. Ćwiczenia pamięci sekwencyjnej – pokazujemy dwa, potem trzy obrazki kolejno, odwracamy i prosimy dziecko o ułożenie tak samo. Ważne rodzic/terapeuta siedzą obok dziecka, by kolejność układania obrazków nie była odbiciem lustrzanym. (obrazki np. z Memory, ale jednoelementowe) Nauka języka w komunikacji – Pisanie kartek z dziennika wydarzeń – rysunek lub zdjęcie, pod zdjęciem podpis sytuacji – Samogłoskami i wrażeniami dźwiękonaśladowczymi i sylabami, potem wyrazami – czcionka Arial, wielki druk. 36 pkt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.