Mały Mozart

W piątek w szkole na Czarnieckiego odbył się koncert dla uczniów, na którym poznawali twórczość Mozarta. Odgrywane były scenki z życia kompozytora i m.in. wybrano Maksa, żeby odegrał rolę Małego Mozarta, który występował przed królem.

Zdj_cie0 W roku 1764 Wolfgang Mozart zagrał w Wersalu dla Ludwika XV i w  pałacu Buckingham dla Jerzego III. Miał wtedy osiem lat, tyle co Maks obecnie.

Zdj_cie0079W roku 1761 Mozart skomponował swój pierwszy utwór – Menuet i Trio KV 1.

Menuet i trio kv 1