Spowiedź Maksa

29 maja Maks przystąpił do sakramentu pokuty w kościele Dzieciątka Jezus.

Miał przygotowaną pomoc dla dziecka, które nie mówi .

sp1Do tej pomocy miał przygotowane serce  z plamami symbolizującymi grzechy, które po spowiedzi ksiądz przerywał na znak, że tego serca już nie ma i dał Maksowi białe czyste serce!

sp2w oczekiwaniu na swoją kolej do spowiedzi…

sp4Jeszcze ze starym sercem…